Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50536 Library:100148 in /home/esvecom/public_html/index.php on line 6
ESVE - disclaimer

Privacy Verklaring

ESVE B.V., gevestigd: Rijndijk 83, 2394 AD Hazerswoude-Rijndijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.esve.nl Rijndijk 83, 2394 AD Hazerswoude-Rijndijk +31 713414501
Kanta van Drongelen is de privacy verantwoordelijke van ESVE B.V. Zij is te bereiken via info@ESVE.nl
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ESVE B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon
 • Personalia
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • KvK-gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ESVE.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 • ESVE B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief, uitnodigingen en productacties
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • ESVE B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiften.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

ESVE B.V. neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ESVE B.V.) tussen komt.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ESVE B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:
 
 
N.A.V. order:
(Categorie) persoonsgegevens         Bewaartermijn          Reden
Bedrijfsnaam                                     7 jaar                          wettelijk verplicht
Adres                                                  7 jaar                          wettelijk verplicht
Telefoonnummer                               7 jaar                          wettelijk verplicht
Email                                                  7 jaar                          wettelijk verplicht
 
 
N.A.V. mailcontact van CONSUMENT:
(Categorie) persoonsgegevens         Bewaartermijn          Reden
Personalia                                          tot na afhandeling      Data minimalisering
Adres                                                  tot na afhandeling      Data minimalisering Telefoonnummer                                 tot na afhandeling      Data minimalisering
Email                                                  tot na afhandeling      Data minimalisering
 

Delen van persoonsgegevens met derden

ESVE B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ESVE B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan ESVE B.V. uw bedrijfsnaam, adres en eventueel telefoonnummer aan consumenten verstrekken die op zoek zijn naar een product van ons.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ESVE B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ESVE B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ESVE.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw KvK met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ESVE B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ESVE.nl o.v.v. Privacy

ESVE BV | Rijndijk 83 | 2394 AD Hazerswoude | The Netherlands | T. 31 (0) 71 341 45 01 | E. info@esve.com